De aanpak van Leren & Leven

De door Leren & Leven ontwikkelde aanpak bevordert dat leerlingen zichzelf durven en kunnen zijn, dat ze leren kijken naar hun talenten en naar hun uitdagingen en daarnaast leren samen te werken en samen te leven met anderen. De aanpak draagt bij aan een prettig leer- en leefklimaat in en om de school en biedt een lesprogramma dat op een aansprekende wijze aandacht besteedt aan vaardigheden als je inleven in een ander, verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn, openstaan voor de mening van anderen, positief communiceren en omgaan met tegenslagen (de zogenaamde 21ste century skills). Het lesprogramma richt zich op het ontwikkelen van intrinsieke motivatie voor positief gedrag. Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden met aanvullende informatie.