Positive Action

Het programma Positive Action bevordert dat leerlingen zichzelf durven en kunnen zijn, dat ze leren kijken naar hun talenten en naar hun uitdagingen en daarnaast leren samen te werken en samen te leven met anderen. Het programma draagt bij aan een prettig leer- en leefklimaat in en om de school en biedt een lesprogramma dat op een aansprekende wijze aandacht besteedt aan vaardigheden als je inleven in een ander, verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn, openstaan voor de mening van anderen, positief communiceren en omgaan met tegenslagen (de zogenaamde 21ste century skills). Het programma richt zich op het ontwikkelen van intrinsieke motivatie voor positief gedrag. Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden met aanvullende informatie.

Workshop

De workshop wordt gegeven op onze eigen locatie in Zwolle en is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs. In de workshop nemen wij u heel praktisch en in vogelvlucht mee in de achtergronden en mogelijkheden van het programma. We doen dit aan de hand van het proefpakket met werkvormen en materialen voor groep 1 tot en met groep 8. Het proefpakket biedt ook na de workshop mogelijkheden om in de eigen praktijk ervaring met het programma op te doen.