Denken Doen en Voelen in de klas met Positive Action

Investeren in de basis

In de zomer van 2017 hebben er verspreid over Nederland zes miniconferenties plaats gevonden onder de titel ‘Samen Leren Samen Zorgen’. De conferenties hadden tot doel kennis en ervaring uit te wisselen rondom het thema ‘creëren van een (onderwijs)omgeving waarbinnen plaats is voor alle kinderen en een ieder zich naar vermogen kan en mag ontwikkelen’

Een aantal scholen heeft gevraagd om meer informatie over het lesprogramma waarmee Leren & Leven in samenwerking met het onderwijs heel concreet werkt aan deze doelstelling. De positieve resultaten die behaald werden met de aanpak van Leren & Leven heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars doen besluiten ons in de gelegenheid te stellen een proefpakket te ontwikkelen van dit programma en deze samen met een workshop gratis aan te bieden aan geïnteresseerde scholen uit het primair onderwijs. Wij hebben dit op 29 november 2017 gedaan. Scholen die deze datum gemist hebben en wel interesse hebben in de aanpak nodigen wij graag uit contact met ons op te nemen.